Mieszanki traw pastewnych Granum

Zdjęcia


FHU PLON posiada w sprzedaży profesjonalne mieszanki traw Firmy Nasiennej GRANUM :

Mieszanki traw na pastwiska:
-KP-3-pastwiskowa z przeznaczeniem na wieloletnie intensywne użytkowanie na gruntach ornych średniej i dobrej żyzności,
-KP-4- pastwiskowa z przeznaczeniem na wieloletnie, średnio intensywne użytkowanie na grunty orne o mniejszej żyzności, suche lub okresowo suche

Mieszanki traw na łąki:
-KŁ-5- łąkowa do wieloletniego, intensywnego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne z uregulowaną gospodarką wodną,
-KŁ-6 -łąkowa do wieloletniego, średnio intensywnego użytkowania na gleby mniej żyzne,
-TŁ-9- łąkowa na gleby torfowe-wieloletnia mieszanka na gleby torfowe o nieuregulowanych stosunkach wodnych, okresowo zalanych

Mieszanki traw na użytki przemienne:
-KP-1- kośno-kiszonkowa- kośna z przeznaczeniem na 1-2 letnie użytkowanie na gruntach ornych. Wymaga gleb średniozwięzłych z uregulowaną gospodarka wodną,
-KP-2- kośno-kiszonkowa - mieszanka na grunty orne do wieloletniego użytkowania na przemienne użytki zielone
-KP-8- kośno-kiszokowa- wieloletnia mieszanka na przemienne użytki zielone, przeznaczona do intensywnej produkcji ze szczególnym przeznaczeniem na kiszonki i sianokiszonki

Mieszanki traw specjalne:
-KS-11- kośna na gleby suche- mieszanka do wieloletniego użytkowania na gleby suche,
-KS-12- wysokobiałkowa z lucerną- wysokobiałkowa mieszanka traw i lucerny przeznaczona na grunty orne zagrożone okresowym przesuszeniem do użytkowania 3-letniego z przeznaczeniem do produkcji kiszonki i sianokiszonki,
-KS-13- wysokobiałkowa z koniczyną- wysokobiałkowa mieszanka traw i koniczyn do intensywnego użytkowania, polecana na gleby średnio żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych,
-KS-14- podsiewowa- mieszanka traw bez motylkowych przeznaczona do odnowy użytków zielonych metodą podsiewu na glebach średnich i żyznych.

Link do pełnej oferty:
https://www.granumfn.pl/produkty/mieszanki-pastewne#content

Dostępne opakowania po 10 kg.

Zapraszamy do współpracy!

FHU PLON
Rozogi, ul. Rynek 1
Dylewo, ul. Ostrołęcka 60
tel. 724 420 724

Autor: FHU PLON

Telefon:

E-mail:

Dodano: 05.08.2022, godz. 13:17

Ważne do: 12.08.2022

Wyświetleń: 21

ID: #1557

Edytuj